Γυαλιά ηλίου: απλώς ένα αξεσουάρ ή μια ασπίδα προστασίας από τον ήλιο;
Γυαλία Ηλίου

Γυαλιά ηλίου: απλώς ένα αξεσουάρ ή μια ασπίδα προστασίας από τον ήλιο;

Οι οπτικά επεξεργασμένοι απορροφητικοί φακοί των γυαλιών ηλίου φιλτράρουν τις επιβλαβείς ακτινοβολίες υπέρυθρες και υπεριώδεις. Οι υπεριώδεις ακτινοβολίες είναι οι πιο βλαβερές για τα μάτια.

 

Η ιατρική επιστήμη έχει υπογραμμίσει τα τελευταία χρόνια το ρόλο που αυτές παίζουν στην επιτάχυνση της γήρανσης του κερατοειδούς, στην ανάπτυξη του καταρράκτη, καθώς και σε αρκετές παθήσεις του αμφιβληστροειδούς.

Τα γυαλιά ηλίου που δεν διαθέτουν οπτικά επεξεργασμένους απορροφητικούς φακούς μπλοκάρουν μεν ένα ποσοστό του φωτός που φτάνει στο μάτι, δεν εμποδίζουν όμως την επιβλαβή υπεριώδη ακτινοβολία. Έτσι ο σκούρος φακός αυτών διαστέλλει την κόρη και εισέρχεται στο μάτι μεγάλη ένταση βλαβερής υπεριώδους ακτινοβολίας.

 

 

Γι' αυτό είναι πολύ σημαντική η σωστή επιλογή των γυαλιών ηλίου. Το χρώμα των φακών θα πρέπει να αποδίδει με τη μεγαλύτερη δυνατή πιστότητα τα φυσικά χρώματα, προφυλάσσοντας παράλληλα από το θάμπωμα που ο ήλιος προκαλεί.

Σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Kανονισμό, τα γυαλιά ηλίου ανάλογα με το βαθμό προστασίας τους διακρίνονται σε τέσσερις κατηγορίες. Η κατηγορία του κάθε γυαλιού θα πρέπει να αναγράφεται επάνω σε αυτό με το σύμβολο CE και ένα εικονόγραμμα. Οι απορροφητικοί φακοί ηλίου είναι κατασκευασμένοι από διάφορα υλικά και με πολλές επιπλέον επεξεργασίες ανάλογα με τις ανάγκες σας.