Μάθετε πολύ απλά και εύκολα να βρίσκετε το μέγεθος του σκελετού που σας ταιριάζει. 

Δείτε αυτό το βίντεο και διαβάστε αναλυτικά τον τρόπο εδώ