ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ

Μπορείτε να επιστρέψετε εύκολα τα προϊόντα που έχετε αγοράσει από το ηλεκτρονικό κατάστημα www.dimitriadisoptics.gr (εφεξής ΕΤΑΙΡΕΙΑ) επειδή απλά αλλάξατε γνώμη, χωρίς να αναφέρετε τους λόγους, εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την παραλαβή τους. 

Α. ΝΟΜΙΜΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ 

Η άσκηση του δικαιώματός σας αναφορικά με την υπαναχώρηση από τις εξ αποστάσεως συμβάσεις (Ν. 2251/1994) διέπεται από τις κάτωθι νόμιμες προϋποθέσεις: 

  • Προθεσμία 14 ημερών

Δικαιούστε να υπαναχωρήσετε από την πώληση (εφεξής «Υπαναχώρηση») εντός προθεσμίας δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της παράδοσης του προϊόντος σε εσάς.

  • Αναιτιολόγητη υπαναχώρηση 

Η υπαναχώρηση αυτή είναι αναιτιολόγητη, γεγονός που συνεπάγεται την επιστροφή των χρημάτων σας χωρίς να αιτιολογήσετε αυτή την απόφασή σας. 

Για να τηρήσετε την προθεσμία υπαναχώρησης, είναι αρκετό να στείλετε τη δήλωσή σας περί άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησής σας πριν λήξει η ανωτέρω προθεσμία υπαναχώρησης.

  • Επιστρεφόμενο προϊόν σε άριστη κατάσταση  

Οφείλετε να επιστρέψετε το προϊόν ακριβώς στην άριστη κατάσταση που το παραλάβατε. 

Ειδικότερα, το επιστρεφόμενο προϊόν θα πρέπει να μην έχει χρησιμοποιηθεί, να βρίσκεται σε άριστη κατάσταση («as new»), όπως ακριβώς πριν την πώλησή του και με όλα τα περιεχόμενα τις αρχικής συσκευασίας (έντυπα οδηγιών χρήσεως, χαρακτηριστικών και εγγυήσεων κλπ). 

  • Έγγραφη δήλωση υπαναχώρησης 

Προκειμένου να ασκήσετε το δικαίωμα υπαναχώρησης, οφείλετε να μας ενημερώσετε εντός 14 ημερών για τη σχετική απόφασή σας να υπαναχωρήσετε, επικοινωνώντας είτε μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση sales@dimitriadisoptics.gr, είτε μέσω τηλεφώνου στο +302421004100 και κατόπιν να μας επιστρέψετε το προϊόν μέσω ταχυδρομείου στη διεύθυνσή μας: Βόλος, Ελ. Βενιζέλου 6, ΤΚ 382 21. Εντός 48 ωρών από την επικοινωνία σας, θα σας διαβιβάσουμε μέσω email επιβεβαίωση λήψης της υπαναχώρησής σας. 

Το δικαίωμα υπαναχώρησης δεν εφαρμόζεται για:

(α) προϊόντα τα οποία δεν είναι κατάλληλα προς επιστροφή, για λόγους προστασίας της υγείας και τα οποία έχουν αποσφραγιστεί μετά την παράδοση, όπως τα είδη προσωπικής φροντίδας.

(β) προϊόντα που έχουν χρησιμοποιηθεί, π.χ. φακοί επαφής

(γ) ελαττωματικά προϊόντα ή προϊόντα στα οποία υπάρχει έλλειψη συνομολογημένης ιδιότητας, τα οποία καλύπτονται από τις αντίστοιχες εγγυήσεις τους.

Β. ΝΟΜΙΜΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ

Οι νόμιμες συνέπειες της άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησής σας από την εξ’ αποστάσεως σύμβαση πώλησης προϊόντων μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος www.dimitriadisoptics.gr είναι οι εξής: 

  • Επιστροφή προϊόντων εντός 14 ημερών από την δήλωση υπαναχώρησης

Έχετε την υποχρέωση να επιστρέψετε τα προϊόντα εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα κατά την οποία κοινοποιήσατε την υπαναχώρησή σας. H ΕΤΑΙΡΕΙΑ, εφόσον το επιθυμείτε, μπορεί να παραλάβει μέσω εταιρείας ταχυμεταφοράς (Courier) το, προς επιστροφή, προϊόν από τη διεύθυνση που θα δηλώσετε, με δική σας χρέωση, που εκτιμάται κατά μέσο όριο σε ποσό ύψους 5,00 € για τις μικρές συσκευασίες και 10€ για τις μεγάλες συσκευασίες. 

  • Επιστροφή Τιμήματος από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Κατόπιν της δήλωσης υπαναχώρησης, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ θα σας επιστρέψει το τίμημα που εισέπραξε. Στην περίπτωση χρέωσης μέσω πιστωτικής κάρτας, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ, εφόσον έχει εισπράξει το τίμημα από την Τράπεζα, θα ενημερώσει την Τράπεζα για την ακύρωση της συναλλαγής και η Τράπεζα θα προβεί σε κάθε προβλεπόμενη ενέργεια. 

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ κατόπιν της ενημέρωσης αυτής ουδεμία ευθύνη φέρει για το χρόνο και τον τρόπο εκτέλεσης του αντιλογισμού, που ρυθμίζεται από τη σύμβαση που έχει καταρτιστεί μεταξύ της Τράπεζας και του Χρήστη. Στην περίπτωση που έχετε επιλέξει ως τρόπο παραλαβής της παραγγελίας σας τη δυνατότητα «παραλαβή από το κατάστημα», η επιστροφή των χρημάτων σε εσάς, θα γίνεται από το κατάστημα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, από το οποίο παραλάβατε την παραγγελία σας. 

  • Επιστροφή δαπανών παράδοσης 

Τα έξοδα παράδοσης επιστρέφονται εξαιρουμένων των συμπληρωματικών εξόδων που οφείλονται στη δική σας επιλογή να χρησιμοποιηθεί τρόπος παράδοσης άλλος από τον τρόπο παράδοσης που προσφέρει η ΕΤΑΙΡΕΙΑ. 

Γ. ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΕΛΑΤΤΩΜΑ Ή ΓΙΑ ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΥΝΟΜΟΛΟΓΗΜΕΝΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ.

Σε περίπτωση ευθύνης της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ για πραγματικό ελάττωμα ή για έλλειψη συνομολογημένης ιδιότητας του προϊόντος («νόμιμη εγγύηση»), δικαιούστε κατ' επιλογήν σας: α) να απαιτήσετε, χωρίς πρόσθετη επιβάρυνσή σας, τη διόρθωση ή αντικατάσταση του προϊόντος με άλλο, εκτός αν μία τέτοια ενέργεια είναι αδύνατη ή απαιτούνται  δυσανάλογες δαπάνες, β) να ζητήσετε μείωση του τιμήματος ή γ) να υπαναχωρήσετε από τη σύμβαση πώλησης, εκτός αν πρόκειται για επουσιώδες πραγματικό ελάττωμα. Εάν επιλέξετε τη διόρθωση ή την αντικατάσταση του προϊόντος, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ  οφείλει να προβεί σε διόρθωση ή αντικατάσταση σε εύλογο χρόνο.

Τα παραπάνω εκ του νόμου δικαιώματά σας παραγράφονται μετά την πάροδο δύο ετών.

Σε κάθε περίπτωση που διαπιστώσετε κάποιο ελάττωμα, έχετε τη δυνατότητα να επικοινωνήσετε με το ηλεκτρονικό κατάστημα αμέσως μετά την παράδοση την ίδια ημέρα ή την επόμενη εργάσιμη στο τηλέφωνο +302421004100 ή στο email sales@dimitriadisoptics.gr. Εφόσον ένα προϊόν δηλωθεί ως ελαττωματικό, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ επιφυλάσσεται ρητώς για την πρότερη διάγνωση του προϊόντος ως ελαττωματικού από αρμόδιους τεχνικούς.

Δ. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ απαλλάσσεται από τις ανωτέρω υποχρεώσεις εάν σας γνωστοποίησε και έτσι γνωρίζατε, την έλλειψη ή το ελάττωμα στο προϊόν. 

Ε.  ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ 

Οι συμβάσεις μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος διέπονται από το Ευρωπαϊκό και το Ελληνικό Δίκαιο, ιδίως από τα νομοθετήματα που ρυθμίζουν θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο, τις πωλήσεις από απόσταση και την προστασία των καταναλωτών. Ομοίως, ο ιστότοπος έχει δημιουργηθεί και ελέγχεται από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ στο Βόλο και διέπεται από την Ελληνική Νομοθεσία.

Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει και η οποία πηγάζει από τη συμβατική σχέση μεταξύ της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  και του Χρήστη, αρμόδια για την επίλυσή της είναι τα καθ' ύλην αρμόδια Δικαστήρια του Βόλου. 

ΣΤ. ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΑΣ 

Για την εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς, μπορείτε να απευθύνεστε στους αρμόδιους φορείς εξωδικαστικής διευθέτησης καταναλωτικών διαφορών, π.χ. στη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (www.efpolis.gr), στον Συνήγορο του Καταναλωτή (www.synigoroskatanaloti.gr), στις Επιτροπές Φιλικού Διακανονισμού καταναλωτικών διαφορών (άρθρο 11 του Ν. 2251/1994) που εδρεύουν στους κατά τόπους Δήμους της Ελλάδας.

Ζ. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Έχετε επιπλέον τη δυνατότητα προσφυγής σε ηλεκτρονική εναλλακτική επίλυση καταναλωτικών διαφορών σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 524/2013 και ειδικότερα μπορείτε να συμπληρώσετε την ευρωπαϊκή πλατφόρμα Ηλεκτρονικής Επίλυσης Διαφορών:https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=EL.